Allmänna villkor

Användarvillkor Mäklarvalet.se

Mäklarvalet.se åtar sig ansvaret att skydda sina användares personuppgifter och personliga integritet i enlighet med rådande lagstiftning, branschregler samt den egna integritetspolicyn.

Vår tjänst för dig som säljare

Mäklarvalet.se tillhandahåller en tjänst som hjälper användaren jämföra offerter från mäklare för att lättare kunna hitta rätt mäklare för sin bostadsförsäljning. Tjänsten är för användaren, dvs. säljaren tillika privatpersonen, helt kostnadsfri och användaren binder sig inte till att välja någon av de mäklare som lämnar offerter.

1. Allmänt

1.0 Genom att nyttja tjänsten godkänner och accepterar användaren villkoren.

1.1 Mäklarvalet.se är en kostnadsfri tjänst för säljaren, dvs. privatpersonen, att använda och som användare förbinder denne sig inte till att anlita någon av de mäklare de kommer i kontakt med via Mäklarvalet.se.

1.2 För att få använda tjänsten på Mäklarvalet.se behöver användaren vara minst 18 år. Detta för att få ingå avtal, samt acceptera att vara bunden till villkor.

1.3 Användaren intygar att denne är seriös i sin förfrågan samt har som avsikt att jämföra olika mäklares offerter i syfte att sälja sin bostad inom en rimlig framtid. Användaren intygar även att de inte har som uppsikt att orsaka skada för Mäklarvalet.se eller annan tredje part. Användaren intygar även att de tar ansvar för sitt användande av Mäklarvalet.se och eventuell skada deras användande orsakar Mäklarvalet.se eller annan tredje part.

1.4 Användaren samtycker även till att Mäklarvalet.se sparar och skickar vidare personuppgifter från formuläret på Mäklarvalet.se till relevanta anslutna fastighetsmäklare. Detta enligt rådande integritetspolicy på Mäklarvalet.se.  

1.5 Genom att nyttja tjänsten på Mäklarvalet.se lämnar användaren sitt samtycke till att bli kontaktad via telefon och/eller e-post av relevanta mäklare. Som användare kan du bli kontaktad av upp till fem mäklare som har som syfte att besvara offertförfrågan.

1.6 För att användarupplevelsen av Mäklarvalet.se skall leva upp till användarnas förväntningar krävs det på vissa delar att cookies är aktiverade i webbläsaren. Därför kan upplevelsen av Mäklarvalet.se variera beroende på de individuella inställningarna som respektive användare har. Användare av Mäklarvalet.se lämnar därför sitt samtycke för att ta ansvar för sin del av användarupplevelsen som påverkas av de individuella inställningar som ligger utanför kontroll för Mäklarvalet.se. Läs mer om Mäklarvalet.se’s cookiepolicy här.

2. Personuppgifter

2.1 Mäklarvalet.se har en tillämpbar personuppgiftspolicy. Denna policy godkänner användaren av Mäklarvalet.se genom att godkänna gällande villkor för Mäklarvalet.se. Användaren godkänner att Mäklarvalet.se använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Personuppgiftspolicyn är tätt förknippad med Mäklarvalet.se’s cookiepolicy som berör hur cookies och andra tekniker används på Mäklarvalet.se. Se separat cookiepolicy för mer information.

2.2 Användaren är ensamt skyldig att kontrollera att information som delges i formuläret på Mäklarvalet.se får spridas vidare till Mäklarvalet.se samt tredje part, dvs. relevanta mäklare enligt rådande lagar och förordningar samt att inget upphovsrättsligt eller immaterialrättsligt överträdande görs. 

2.3 Användaren ansvarar själv för att tillhandahållen information inte på något sätt kan upplevas kränkande, vilseledande eller i övrigt inte anses vara förenligt med rådande svenska lagar och förordningar.

3. Övrigt

3.0 Eftersom att det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla och förbättra tjänsten på Mäklarvalet.se förbehåller Mäklarvalet.se sig rätten att utan förvarning till användare implementera förändringar på Mäklarvalet.se. Ny funktionalitet kan vid särskilda tillfällen innebära förändringar i villkor eller andra policyer. Användarna kommer då få godkänna villkor eller policyer på nytt.

3.1 Mäklarvalet.se förbehåller sig rätten att utan förvarning blockera användare som bryter mot villkoren för att nyttja tjänsten eller om användaren nyttjar Mäklarvalet.se på ett sätt som inte anses seriöst i relation till en bostadsförsäljning.

3.2 Mäklarvalet.se har som mål att all information som tillhandahålls på webbplatsen skall vara korrekt och uppdateras kontinuerligt. Det finns dock inga garantier för tillgängligheten av Mäklarvalet.se. Det finns inte heller någon garanti i tillförlitligheten eller korrektheten på den tillhandahållna informationen på Mäklarvalet.se. Mäklarvalet.se kan inte ställas till svars för om sidan inte är tillgänglig, om någon information är felaktig samt om funktionalitet inte motsvarar förväntan.

3.3 Mäklarvalet.se frånsäger sig allt ansvar relaterat till de beslut en användare fattar baserat på information de har inhämtat från Mäklarvalet.se. Mäklarvalet.se tillhandahåller endast kontakten mellan bostadssäljaren och fastighetsmäklaren. Mäklarvalet.se tar inget ansvar för den information, de tjänster, offerter eller någon handling av respektive fastighetsmäklare och Mäklarvalet.se är inte del av något avtal mellan bostadssäljare och fastighetsmäklare. Användare av Mäklarvalet.se har ingen rätt till ersättning från Mäklarvalet.se för eventuella ekonomiska, rättsliga eller andra skador till följd av omständigheter som kan härledas till Mäklarvalet.se.

3.4 Mäklarvalet.se förbehåller sig rätten att utan förvarning till användare av Mäklarvalet.se när som helst genomföra eventuella förändringar av information på Mäklarvalet.se, funktionalitet på Mäklarvalet.se, förändringar i villkoren för att använda Mäklarvalet.se samt förändringar i policyer som berör Mäklarvalet.se. För att användaren ska kunna fortsätta nyttja Mäklarvalet.se kommer denne krävas att läsa igenom och acceptera Villkor, Policyer eller dylikt på nytt.

4. Tillämplig lag och tvist

4.1 Överenskommelse kring gällande villkor för användandet av Mäklarvalet.se mellan användaren och Mäklarvalet.se skall anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

4.2 Tvist rörande användarvillkor och/eller andra oenigheter mellan användare och Mäklarvalet.se ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.